Megjelent munkatársunk cikke a kamaszok technológiahasználatával kapcsolatos szülői stratégiák társadalmi egyenlőtlenségéről

Az Intersections 2022/3-es tematikus számában (Parenting and the State) megjelent kutatócsoportunk tagjának, Kutrovátz Kittinek angol nyelvű publikációja. A cikkben azt vizsgálja, hogy szülők digitális eszközhasználattal kapcsolatos attitűdjei, és a kamasz gyerekek technológiahasználatával kapcsolatos szülői gyakorlatok milyen társadalmilag eltérő mintázatot mutatnak. Kvalitatív interjús kutatás eredményei rámutatnak arra, hogy úgynevezett szülői mediáció erőforrás igényes gyakorlat, mely az intenzív szülőség része, és ezáltal a digitális egyenlőtlenségek növeléséhez is hozzájárulhat. A cikk szabadon letölthető innen.To top