Előzmények

Az ESPAD (European School Survey on Alcohol and other Drugs) program 1994-ben indult azzal a céllal, hogy négyévente ismétlődően időben és nemzetközileg összehasonlítható adatokat gyűjtsön a fiatalok dohányzásáról, alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól. A program legfontosabb hosszú távú célja, a fiatalok fogyasztási szokásaiban bekövetkezett változások mérése, az országonként eltérő trendek összehasonlítása. Az első adatfelvételre 1995-ben került sor 26 európai ország részvételével. Ezt követően 1999-ben, 2003-ban, 2007-ben, 2011-ben és 2015-ben készült adatfelvétel. 2019-ben az ESPAD kutatások hetedik hullámára került sor. A résztvevő országok száma 30-35 között változott a különböző adatfelvételek során.


A nemzetközi eredmények önálló kötetekben jelentek meg, valamint letölthetők az ESPAD honlapjáról. A hazai eredmények a kutatási jelentésekben olvashatók. A hazai és nemzetközi eredményekből számos publikáció készült.


A korábbi ESPAD-kutatások a The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN) szervezésében, az Európa Tanács Pompidou Csoportja, valamint a European Monitoring Centre for Drugs and Drug (EMCDDA) eszmei támogatásával készültek. A 2017-től az ESPAD-program koordinátora Sabrina Molinaro CNR-Pisa (Consiglio Nazionale delle Ricerche) az EMCDDA-t pedig Julian Vicente képviseli. A szakmai koordinálásban részt vesz egy operatív bizottság is, amely tagjait a résztvevő országok vezető kutatói maguk közül választják.


Az ESPAD-program a résztvevő kutatók közös szellemi terméke. Az adatfelvételekkel kapcsolatos minden lényegi döntés a résztvevő kutatók program megbeszélésein, többségi szavazással történik.


Az ESPAD magyarországi adatfelvételei a Budapesti Corvinus Egyetemen Kommunikáció és Szociológia Intézet Szociológia és Társadalompolitika Tanszékén készültek. Vezető kutató: Elekes Zsuzsanna. Minden adatfelvételi hullámban más kutatókkal, kutatóintézetekkel is együttműködünk. 2019-ben a hazai adatfelvételben részt vettek: Domokos Tamás (ECHO Nonprofit Network Kft): minta kialakítása, módszertani szakértő; Pózner Vanda (BCE Szociológia BA hallgató): kutatásszervező; Szűcsné Kovács Zita: terepmunka vezető; Kosztolnyik Tamás: adatrögzítő. A kérdőív hazai adaptálásában és a saját kérdések kidolgozásában közreműködött Horváth Gergely Csaba (Nemzeti Drog Fókuszpont) valamint Demetrovics Zsolt és Király Orsolya (ELTE PPK Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék). A 2019. évi magyarországi adatfelvételt az NKFIH K127947, Kodolányi János Egyetem Szociológia Tanszék, valamint a Nemzeti Drog Fókuszpont támogatta.


To top