Előzmények

Az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) program 1994-ben indult azzal a céllal, hogy négyévente ismétlődően időben és nemzetközileg összehasonlítható adatokat gyűjtsön a fiatalok dohányzásáról, alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól. A program legfontosabb hosszú távú célja, a fiatalok fogyasztási szokásaiban bekövetkezett változások mérése, az országonként eltérő trendek összehasonlítása. Az első adatfelvételre 1995-ben került sor 26 európai ország részvételével. Ezt követően 1999-ben, 2003-ban, 2007-ben, 2011-ben és 2015-ben készült


Részletesen >>>adatfelvétel. 2019-ben az ESPAD kutatások hetedik hullámára került sor. A résztvevő országok száma 30-35 között változott a különböző adatfelvételek során.


A nemzetközi eredmények önálló kötetekben jelentek meg, valamint letölthetők az ESPAD honlapjáról. A hazai eredmények a kutatási jelentésekben olvashatók. A hazai és nemzetközi eredményekből számos publikáció készült. Részletesen >>>

To top