Kutatócsoport hírei



MTA-BCE Társadalomepidemiológiai Kutatócsoport megalakulása

2019. július 1-vel alakult meg a Magyar Tudományos Akadémia – Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomepidemiológiai Kutatócsoport Elekes Zsuzsa vezetésével. A Kutatócsoport célja – Andorka Rudolf hagyományait folytatva – olyan hiánykutatások lebonyolítása, amelyek hozzásegítenek a függőséget okozó egészségkárosító magatartások társadalmi mintázatának, sajátosságainak, okainak, összefüggéseinek a feltárásához, megértéséhez. A Kutatócsoport munkatársai itt tekinthetőek meg, a Kutatócsoport kutatásairól itt lehet olvasni részletesen.



COVID-19! Hallgatók a koronavírus idején?

Szóljon hozzá Ön is!

Nemzetközi kutatás a Corvinus hallgatói körében!

A Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció és Szociológia Intézet egy nemzetközi kutatás keretében szeretné megismerni, hogyan hat a koronavírus a hallgatók életére. A kutatásban 27 ország vesz részt. Magyarországon a Corvinus Egyetem hallgatói mellett a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem hallgatói töltik ki a kérdőívet. A Corvinus Egyetemen az MTA-BCE Társadalomepidemiológiai Kutatócsoport koordinálja a nemzetközi kutatást.

Kérjük, szánjon egy kis időt erre a fontos nemzetközi kutatásra és segítse a munkánkat! Ossza meg velünk a koronavírussal kapcsolatos tapasztalatait, és töltse ki a kérdőívet! A válaszai fontosak számunkra. Ezzel hozzájárul ahhoz, hogy megtudjuk, a Corvinus hallgatóit ugyanúgy érinti-e a vírus, mint más országok más egyetemeinek hallgatóit.

A kérdőívet a Corvinus-os e-mailjei között találja meg. Figyelje a postaládát!

A nemzetközi kutatásról további információ itt olvasható.

Köszönjük az együttműködését!



Szakmai találkozó Dr. Keller Évával, a SOTE Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet egykori igazgatójával

A Kutatócsoport újabb online szakmai találkozó keretében szerzett rendkívül hasznos információkat a makrostatisztikai adatokkal kapcsolatban. Ezúttal 2020. május 7-én Dr. Keller Éva osztotta meg a hosszú évek tapasztalatait. Többek között arra tért ki, hogy az alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható halálozási statisztikai adatok hol és milyen formában érhetőek el, illetve, hogy milyen megbízhatósági problémák adódhatnak az adatokkal kapcsoltban. kutatómunkában.



Szakmai találkozó Tokaji Károlynéval, a KSH Egészségügyi statisztikai osztály vezetőjével

A Kutatócsoport 2020. április 9-én online szakmai találkozót (a koronavírus miatt nem volt mód a személyes találkozóra) tartott Tokaji Károlynéval, aki a KSH-nál fellelhető összes egészségügyi adat koordinálásáért felel. Többek között a kezeléssel, a gyermekvédelemmel, a halálozással, a házi orvosi jelentéssel, a fogyasztással kapcsolatos és alkoholhoz köthető adatokat, kérdéseket jártuk körbe. Tokaji Károlyné nagyon segítőkész volt és sokat lendített azon, hogy a Kutatócsoport tovább tudjon haladni a kutatómunkában.



Felhívás előadásra „Egészségesélyek és rizikómagatartások a 21. században” szekcióba

Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet által szervezett konferencián az „Egészségesélyek és rizikómagatartások a 21. században” című szekcióba várjuk azokat az előadókat, akik az egészségi állapot, halandóság, rizikómagatartások, általános lelkiállapot terén empirikus kutatásokat végeznek, magyarázatot keresnek az elmúlt néhány évtizedben bekövetkezett változásokra, nyitottak arra, hogy saját eredményeiket másokéval összehasonlítva értelmezzék, vagy akik olyan elméleti kérdésekkel foglalkoznak, amelyek tágabb értelmezési keretet adhatnak a változások megértéséhez.

A teljes szekciótervezet itt olvasható.

További infó és jelentkezés: >>>
Időpont: 2020. június 11. 9:00 - június 12. 12.30.
Helyszín: Társadalomtudományi Kutatóközpont, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Részvételi díj: Ingyenes



„A szociológia egy sikeres évszázad előtt?" konferencián elfogadásra került a Kutatócsoport szekcióterve

A Kutatócsoport „Egészségesélyek és rizikómagatartások a 21. században” címmel szekciótervezetet nyújtott be a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet által szervezett „A szociológia egy sikeres évszázad előtt?" konferenciára. A szekciótervezet elfogadásra került. A szekció elnöke Elekes Zsuzsa lesz.



Szakmai találkozó Murányi Istvánnal, a Debreceni Egyetem docensével

Murányi Istvánnal a Kutatócsoport 2020. február 19-én találkozott a 2021 nyarán Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében esedékes kutatás előkészületei miatt. István felvázolta, hogy milyen kutatási háttéranyagok állnak rendelkezésre a térségre vonatkozóan, illetve, hogy a Debreceni Egyetem hallgatói milyen háttérmunkákban tudnának részt venni. István nagyon együttműködő és támogató volt, ami nagyban segíti a Kutatócsoport munkáját.



Szakmai találkozó Bálint Lajossal, a KSH NKI munkatársával

2020. február 10-én Bálint Lajos, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének tudományos munkatársa tartott előadást a Kutatócsoportnak az alkoholos halálozásról. Bálint Lajosnak több publikációja is megjelent halandóság témakörben. A szakmai beszélgetésen a Kutatócsoport áttekintést kaphatott a magyarországi alkoholos halandóság trendjeinek alakulásáról. Meghívott vendégünk a halálozással kapcsolatos adatok szakértőjeként sok értékes információt osztott meg a Kutatócsoporttal az alkohol okozta halálesetek mérésének különböző módjairól és az adatok megbízhatóságáról. Hasznos tanácsokat adott az ide vonatkozó makro adatok új szempontú elemzésével kapcsolatban is, amelyek segítik a Kutatócsoport munkájának előrehaladását.



Elekes Zsuzsa előadása a Levendel László emlékkonferencián

A Liget Műhely Alapítvány „Egy ország gyógyítása” címmel konferenciát szervez Levendel László tüdőgyógyász, addiktológus születésének 100. évfordulója alkalmából. A konferencián Elekes Zsuzsa „Egy hátrányos helyzetű probléma” címmel tart előadást.


További infó: >>>

Időpont: 2020. március 18.
Helyszín: Barabás Villa, Budapest XII. kerület, Városmajor u. 44.



Szakmai találkozó Szécsi Judittal az ELTE TáTK-ról

Szécsi Judit, az ELTE TáTK oktatója 2020. január 22-én az elmúlt 15 éves „szociotáboros" tapasztalatairól mesélt a kutatócsoportnak. Judit több éven keresztül a hallgatókkal együtt szegregátumban élők körében a mélyszegénységet, 2015-ben pedig a drogfogyasztást kutatta. Judit nem az eredményekről (ez megtekinthető az Esély c. folyóiratban), hanem a szociotábor során tapasztalt nehézségekről, élményekről beszélt, illetve arról, hogy mire érdemes odafigyelni. A beszélgetésen nagyon sok hasznos, praktikus információt adott át nekünk Judit, ami nagy segítséget jelent a 2020 nyarán esedékes kutatótábor szervezésében, lebonyolításában.



A Magyar Addiktológiai Társaság XII. Országos Kongresszusán Elekes Zsuzsa és Arnold Petra előadása

A Magyar Addiktológiai Társaság országos kongresszusán a Kutatócsoport két munkatársa, Elekes Zsuzsa és Arnold Petra az ESPAD (European School Survey on Alcohol and Other Drugs) kutatás előzetes eredményeit mutatja be.

Időpont: 2019. november 28-30.
Helyszín: Siófok, Panoráma Hotel
ESPAD 2019, Előzetes eredmények



„Versenyfutás az idővel workshopon Kutrovátz Kitti előadása"

A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központ és Szociológia és Társadalompolitika Intézet szervezésében Versenyfutás az idővel workshop kerül megrendezésre, ahol Kutrovátz Kitti a következő előadásokat tartja meg:
Geszler Nikolett, Kutrovátz Kitti: A minőségi idő koncepciói és hatása – A szülőkkel töltött idő kapcsolata a kamaszok szubjektív jólétével és iskolai teljesítményével
Kutrovátz Kitti: A közös időtöltéssel kapcsolatos percepciók - szülők és kamaszok perspektívája.

További infó: >>>
Időpont: 2019. november 15., péntek, 14:00–17:00
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, Közraktár utca 4-6. C426. terem




Szakmai út Pécsett

A Kutatócsoport 2019. október 28-29-én Pécsre látogatott azzal a céllal, hogy előkészítse a tavasszal és nyár elején esedékes kistérségi kutatást. A terepmunkába a BCE és a PTE hallgatóit szeretnénk bevonni. A Kutatócsoport több szervezettel is találkozott. A Pécsi Tudományegyetem Szociológia Tanszék munkatársai (Erdős Márta, Füzér Katalin, Ragadics Tamás) a helyi kutatási ismeretekbe nyújtottak mélyreható betekintést. Az INDIT Közalapítvány munkatársa, Dombrádi Zita az elmúlt 20 év térségi ellátórendszerrel kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg, Máté Zsolt pedig a TÉR Közösségi Szolgálatot mutatta be. A Kutatócsoport ellátogatott egy Pécshez közeli faluba, Tésenybe, ahol a Magyar Karitász munkatársai a falu életéről, szokásairól stb. meséltek, amely nagy segítséget jelent a terepmunka, az adatfelvétel előkészítéséhez.



Magyar Szociológia Társaság éves vándorgyűlésén Kutrovátz Kitti előadása

A Magyar Szociológia Társaság éves vándorgyűlésén kutatónk, Kutrovátz Kitti két szekcióban ismerteti az elmúlt évben végzett kutatásainak eredményeit.

Időpont: Okt. 25. Péntek 9:00 óra Herke Boglárka - Kutrovátz Kitti: Szakmai életutak a szociológia tudományterületén
Okt. 26. Szombat 9:00 óra Nagy Beáta - Kutrovátz Kitti: A kamaszok képernyő előtt töltött ideje és a szülői mediálási stratégiák
Helyszín: Kodolányi János Egyetem, Budapest XIII., Frangepán u. 50-56.




Szakmai találkozó a NAV munkatársával

2019. október 16-án a Kutatócsoport a NAV munkatársával, Erdős Ákossal tartott szakmai megbeszélést. A szakmai találkozón Erdős Ákos megosztotta a nem regisztrált alkoholfogyasztással (pl. otthoni pálinkafőzés, alkohol import) kapcsolatos tapasztalatait, ami a nem regisztrált fogyasztás becsléséhez kapcsolódó kutatás szempontjából volt nagyon hasznos a Kutatócsoport számára.



Szakmai hírek



Megjelent a Nemzeti Drog Fókuszpont 2019-es Éves Jelentése

Az Éves Jelentés az európai adatgyűjtési indikátorok mentén mutatja be a 2018-as kábítószer-helyzetet. A Jelentés ismerteti a jogszabályi változásokat; a szerhasználati mintázatokban bekövetkezett változásokat, a szerhasználat káros következményeit és a válaszlépéseket; valamint a legújabb kábítószerpiaci lefoglalási és bűnözési statisztikákat. az európai adatgyűjtési indikátorok mentén mutatja be a 2018-as kábítószer-helyzetet. A Jelentés ismerteti a jogszabályi változásokat; a szerhasználati mintázatokban bekövetkezett változásokat, a szerhasználat káros következményeit és a válaszlépéseket; valamint a legújabb kábítószerpiaci lefoglalási és bűnözési statisztikákat.



Drogriporter Szabadegyetem II. – Kannabisz

A Drogriporter Szabadegyetem második állomása a kannabiszról szól: lesz szó a kannabisz kultúrtörténetéről, a kender alkalmazásáról a gyógyászatban és a problémás kannabisz használatról.


További infó: >>>

Időpont: 2020. február 17. 18:00-tól
Helyszín: CEU Nádor utca 15. épület, AB-auditórium



Hogyan oktassunk szociológiát? Egyetemi helyzetkép, hallgató igények és módszertani innovációk

A Magyar Szociológiai Társaság Közszociológia Műhely címmel programsorozatot indít, amely aktuális tudományos és társadalmi problémák felvetésével hívja párbeszédre a szociológusokat, a társadalmi kérdések iránti érdeklődőket. A Közszociológia Műhely első rendezvényén a szociológiaoktatásról beszélgetnek oktatók és diákok.


További infó: >>>

Helyszín: Nyitott Műhely (1123 Budapest, Ráth György utca 4.)

Időpont: 2020. február 19-én 18 óra



A Magyar Addiktológiai Társaság módszertani segédlete

A MAT honlapjáról elérhető a Felvinczi Katalin és Sebestyén Edit által szerkesztett Korai kezelésbevétel az addiktológiai problémákkal küzdők körében - „Elméleti és módszertani segédlet”.


A módszertani segédletet számos szerző jegyzi, többek között Elekes Zsuzsa is.

A segédletet innen lehet letölteni:

http://www.mat.org.hu/dok/pdf/00134.pdf



Pódiumvita az ifjúságkutatásokról

A Gazsó Ferenc Társadalomtudományi Társaság (GFTT), a BCE SzTI Társadalomstatisztikai Kutatóközpont (TKK), valamint az MSZT Ifjúságszociológiai szakosztálya pódiumvitát szervez az ifjúságkutatások elméleti, módszertani és empirikus alapjaival kapcsolatos fontosabb kérdésekről. A vita célja többek között a jövőbeni, kiemelten a 2020. évi nagymintás ifjúsági vizsgálat előkészítésének segítése.


Vitavezető: Szabó Andrea

Vitaindítók: Harcsa István: Ifjúságkutatások a párhuzamos megközelítés jegyében Székely Levente (BCE): Ifjúságképek – empirikus és mediatizált perspektívák

Pódiumvitára felkértek: Bernschütz Mária (BME), Domokos Tamás (Kodolányi János Egyetem), Laki László (szociológus), Murányi István (DE), Rab Árpád (BCE)


További infó: >>>

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, C 105-ös terem (Közraktár u. 4-6.)

Időpont: 2020. február 17. 15.30-18.50



„A szociológia egy sikeres évszázad előtt?" konferencia

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet konferenciát szervez „A szociológia egy sikeres évszázad előtt?" címmel, amelyre szociológusok jelentkezését várja előadásra és szekciótervek benyújtására magyar és angol nyelven egyaránt. A konferencia PhD hallgatóknak is teret ad, külön mentorprogrammal támogatja a részvételüket.


További infó: >>>

Időpont: 2020. június 11. 9:00 - június 12. 12.30.
Helyszín: Társadalomtudományi Kutatóközpont, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Részvételi díj: ingyenes



Drogriporter szabadegyetem I. - Ecstasy

A Drogriporter rendezvénysorozatot indít azzal a céllal, hogy elmélyült, tárgyilagos ismereteket adjon át a drogok világáról. A Szabadegyetem első rendezvényén, amely az ecstasyról szól, Sárosi Péter (történész, a Jogriporter Alapítvány igazgatója, a Drogriporter oldal szerkesztője), Szigeti Balázs (fizikus, neurológus, Imperial College London) és Móró Levente (tudatkutató, a Daath szerkesztője, a DÁT2 partiszervíz alapítója) tartanak előadást.


További infó: >>>

Időpont: 2020. január 16. csütörtök 18:00
Helyszín: CEU School of Public Policy, Budapest, Október 6. utca 7., Oktober Hall
Belépő: az ajánlott adomány összege 2000 Forint



’Big data’ adatok minősége workshop az ELTE Tátk-on

Az ELTE Tátk előadók és hallgatóság jelentkezését várja a ’Big data’ adatok minőségéről szóló workshopra. A workshopon számos neves előadó tart előadást.

További infó: >>>
Időpont: 2020. február 25-26.
Helyszín: ELTE TáTK, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A



A Magyar Addiktológiai Társaság XII. Országos Kongresszusa

A Magyar Addiktológiai Társaság a korábbi hagyományokat folytatva idén is megrendezi országos kongresszusát, amelyre szeretettel várja a szakmabelieket, illetve a szakma iránt érdeklődőket. A kongresszus a korábbi évektől eltérően idén tematikus fókusszal is bír, a múlt és jelen (esetleg a jövő) dinamizmusát igyekszik megjeleníteni. Absztraktok benyújtásának határideje: október 15. A kongresszusra való kedvezményes jelentkezés határideje: október 10.

További infó: >>>
Időpont: 2019. november 28-30.
Helyszín: Siófok, Panoráma Hotel
Programfüzet
Absztraktkötet



A Magyar Szociológia Társaság éves vándorgyűlése

A Magyar Szociológia Társaság éves vándorgyűlés fő témája A munka a XXI. században: a munka világának átalakulása, az új fejlemények és társadalmi észlelésük, megítélésük vizsgálata a különböző társadalmi csoportokban.

További infó: >>>
Időpont: 2019. október 24-26.
Helyszín: Kodolányi János Egyetem, Budapest XIII., Frangepán u. 50-56.



„Társadalom kutatásának új útjai" módszertani workshop

A Research Center for Computational Social Science (RC2S2) módszertani workshopot szervez az ELTE Társadalomtudományi Karán. A workshop automatizált szöveganalitikával, digitális adattárházak létrehozásával és kortárs társadalmi jelenségekkel foglalkozik.

További infó: >>>
Időpont: 2019. október 11. péntek, 10.00-15.00
Helyszín: Társadalomtudományi Kar, Pázmány Péter sétány 1/a, Kari Tanácsterem (0.100C)



Dizájner drogok az utcán - szerhasználók testközelben - kerekasztal beszélgetés

A kriminológia TDK október 8-i ülésén szakértők beszélgetnek a dizájner drogok világáról (felelőtlenségről, felelősségről, büntethetőségről, beszámíthatóságról és a társadalmi ítéletekről) A beszélgetésen résztvevő szakértők: Dr. Fórizs Éva pszichiáter, addiktológus szakorvos, a Nyírő Gyula Kórház TÁMASZ Gondozójának vezetője, Sárosi Péter jogvédő, történész, a Jogriporter Alapítvány igazgatója.
Moderátol: Fejes Ida PhD hallgató és Molnár Anna végzős kriminológia szakos hallgató.

További infó: >>>
Időpont: 2019. október 8., 18.00-20.00
Helyszín: ELTE ÁJK, Egyetem tér 1-3. A épület 14. gyakorló (4.emelet)



Felhívás a Bayer István és Veres Ilona szakmai díjak jelölésére

A Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület (KCKT) felhívást tesz közzé a Bayer István Díj és a Veres Ilona Díj jelölésére. A jelölés határideje: 2019. szeptember 20. Jelölést minden hazai, a drogterületen dolgozó szakember benyújthat. A Magyar Addiktológiai Társaság XII. Országos Kongresszusán kerülnek átadásra a szakmai díjak.

További infó: >>>



To top