A kutatócsoport

A Magyar Tudományos Akadémia-Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomepidemiológiai Kutatócsoport Andorka Rudolf által teremtett hagyományokat kívánja folytatni. A Kutatócsoport 2019. július 1-vel alakult meg a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával. A támogatás öt évre szól. A Kutatócsoport célja olyan hiánykutatások lebonyolítása, amelyek hozzásegítenek a függőséget okozó egészségkárosító magatartások társadalmi mintázatának, sajátosságainak, okainak, összefüggéseinek a feltárásához, megértéséhez. Úgy véljük, hogy e jelenségek mélyebb megismerése hozzájárulhat a tartósan rossz hazai egészségi állapot javításához.Fontosnak tartjuk az eredmények publikálását hazai és nemzetközi színtéren, konferenciák és szakmai diskurzusok szervezését, valamint kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani a szakma és a téma iránt érdeklődők tájékoztatására. Célunk továbbá egyetemi műhelymunka keretében a hallgatók számára betekintést nyújtani a kutatás elméleti és gyakorlati hátterébe. A Kutatócsoportot szociológusok alkotják, akik széles körű ismerettel rendelkeznek az egészségkárosító magatartások és ehhez szorosan kapcsolódó kutatásokat és a különböző kutatási módszereket tekintve. A Kutatócsoport tervezett kutatásairól itt lehet olvasni részletesebben.

To top