Kutatási projektek

Az öt éves periódusban számos kutatást tervezünk. A kutatásokat öt kutatási blokkba csoportosítottuk. A kutatási blokkokat párhuzamosan valósítjuk meg, nem feltétlenül épülnek egymásra időben. Az 1. kutatási blokkban az alkoholfogyasztásra és következményeire vonatkozó makró statisztikai adatokat gyűjtjük össze és trendelemzést végzünk. A 2. kutatási blokkban adatfúziós eljárást alkalmazva az ESPAD adatbázisokon 1995-ig visszamenőleg elemezzük az adatokat. A 3. kutatási blokkban a nem regisztrált fogyasztás és szegregált népesség fogyasztási szokásait kutatjuk kevert módszert


Részletesen >>>alkalmazva (kvalitatív és kismintás kérdőíves) a magas alkoholos halálozású, bortermelő és határmenti kistérségekben. A 4. kutatási blokk három kutatást foglal magában: nagymintás kérdőíves kutatás a felnőtt populáció körében, online kutatás az egyetemisták körében, fókuszcsoportos vizsgálat a fiatalok körében. Ez a kutatási blokk többek között az egészségkárósító magatartásokat, IKT használatot, szabadidőeltöltési szokásokat, generációs különbségeket vizsgálja. Az 5. kutatási blokk az egészségkárósító magatartások médiareprezentációjára, illetve a fiatalok ezen magatartásokkal szembeni attitűdjére fókuszál. Részletesen >>>

To top