Kutatási témák

Az öt éves kutatói munka négy téma köré csoportosul. Egyrészt összegyűjtjük az alkoholfogyasztással kapcsolatos makró statisztikai adatokat, azok megbízhatóságát vizsgáljuk, és trendelemzést végzünk. Másrészt arra keressük a választ, hogy milyen kapcsolat figyelhető meg a társadalmi-demográfiai - különös tekintettel a generációs - különbségek és az egészségkárosító magatartások között, valamint, hogy mennyire koncentrálódnak ezen magatartások a társadalom hátrányosabb


Részletesen >>>helyzetű csoportjaiban. Harmadrészt az életmódban, életkörülményekben, szabadidőben bekövetkező változásokat és ezek egészségkárósító magatartásokkal való kapcsolatát vesszük górcső alá. Végül a függőséget okozó magatartások médiareprezentációját, a média hatását, a fiatalok függőséget okozó magatartásokkal szembeni attitűdjét elemezzük. A fenti témák között vannak kapcsolódási pontok. Az egyes témákon párhuzamosan dolgozunk, nem egymásra épülnek azok. Részletesen >>>

To top